Zpružnění

Pojmem „zpružnění“ je myšleno následné ošetření čerstvě vyrobených rolí brusného prostředku před jeho dalším zpracováním na brusné pásy, brusný papír, brusné kotouče atd.

Role brusného prostředku jsou takzvané „brusné prostředky na podložce“, tzn.: na pružnou podložku z papíru, bavlněné nebo plastové směsné tkaniny se nanese brusné zrno a je upevněno lepidlem (pojivem) i vrstvou speciálního laku (dodatečný lak popř. krycí pojivo). V důsledku tvrdosti a křehkosti krycího pojiva je brusný prostředek hned po výrobě nejprve křehký a lámavý a tím ještě nevhodný pro použití.

Při následném zpružnění se brusný prostředek vícekrát protahuje v různých úhlech přes takzvanou flex hřídel. Přitom se vrstva dodatečného laku geometricky definuje, láme a získává tak potřebnou flexibilitu pro další zpracování a použití brusného prostředku.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení