Životnost

Životností se u brusných nástrojů rozumí doba, po kterou s nimi lze pracovat, než je z důvodu projevů opotřebení nutná jejich výměna. Použitelnými ukazateli pro životnost brusných nástrojů je např. počet řezů provedených jedním nástrojem (řezné kotouče) nebo také počet jedním nástrojem opracovaných obrobků (lamelové brusné talíře a brusné pásy).

Při výrobě brusného nástroje může být životnost ovlivněna jak druhem, množstvím a kvalitou brusného zrna samotného, tak také uspořádáním a složením pojiva (druh, tvrdost, plnicí látky).

Aby se uživateli dále pomohlo při výběru ideálně vhodného brusného nástroje pro jeho aplikaci, jsou rotující nástroje pro broušení a řezání od firmy Klingspor rozděleny do tří výkonových tříd (Extra, Supra, Special) dodatečně klasifikovány podle jejich agresivity a životnosti. Pokud uživatel klade mimořádný důraz na dlouhou životnost (tedy dlouhá výdrž nástroje, což současně znamená co nejvyšší počet řezů popř. opracovaných obrobků) a tím na krátké doby přípravy a nízké náklady, může v sortimentu Klingspor cíleně zvolit příslušně označený nástroj.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení