Správný postup při řezání a broušení

Tenké řezací kotouče Kronenflex® pro úhlové brusky jsou vysoce výkonné výrobky a vyznačují se extrémně krátkými časy řezání a malým vznikem otřepů. Jsou mimořádně vhodné pro tenkostěnné materiály, které mají být řezány přesnými, rychlými řezy s minimálním vznikem tepla. Kdo respektuje základní pravidla, dosáhne optimálních výsledků práce a maximální bezpečnosti.

Tenké řezné kotouče Kronenflex® pro úhlové brusky jsou vysoce výkonné výrobky a vyznačují se extrémně krátkými časy řezání a malým vznikem otřepů. Jsou mimořádně vhodné pro tenkostěnné materiály, které mají být řezány přesnými, rychlými řezy s minimálním vznikem tepla. Kdo respektuje základní pravidla, dosáhne optimálních výsledků práce a maximální bezpečnosti.

1. Správný přítlak = vyšší stabilita

Richtiger AnpressdruckDíky mimořádně vysokému řeznému výkonu našich kotoučů stačí již vlastní hmotnost stroje jako přítlak. Příliš vysoký přítlak vede k rychlejšímu opotřebení.

 

 

 

2. Optimální obvodová rychlost = lepší řezný výkon

Optimale Umfangsgeschwindigkeit Ideální poměr mezi počtem řezů a opotřebením kotouče je dosažen těsně pod maximální povolenou obvodovou rychlostí. Zajistěte trvale vysoké otáčky. Při příliš nízkých otáčkách se kotouč opotřebovává neúměrně rychle.

 

 


3. Správná manipulace = větší bezpečnost

Richtige HandhabungŘezné kotouče smí být zatěžovány pouze v radiálním směru. Zvláště při velkém přítlaku se tak předejde prohýbání, vybočování nebo dokonce prasknutí kotouče.
 

 

 


4. Ideální pozice řezání = zvýšená stabilita

Ideale SchnittpositionMateriál by měl být upnut co nejblíže místu řezání, aby nevibroval, nekmital ani neuhýbal. Řezaný obrobek musí být pevně upnut a nesmí během řezání sklouznout.


5. Správné upnutí = lepší přenos síly

Korrektes AufspannenŘezné kotouče se na stroj upínají pomocí upínacích přírub, které na kotouče přenášejí extrémní síly pohonu. Chybné nebo vadné příruby nesmí být použity, je nutné respektovat platné předpisy a normy. Použití upínacích přírub rozdílných průměrů není povoleno.

 

Správný úhel natočení při hrubování

Brusné kotouče pracují s nejvyšším výkonem, když se používají v úhlu 25–30° k obrobku. Při tomto úhlu je nejpříznivější poměr mezi odbroušeným množstvím a opotřebením kotouče. Pokud to je možné, měl by se proto vždy volit tento úhel natočení. Při snížení úhlu natočení na méně než 15° se při broušení tvoří podélná, velmi tenká hrana na obvodu kotouče. Ta již při malé změně úhlu broušení nedokáže zachytit tlak broušení a vylomí se. Cenné brusné zrno tak není využito a kromě toho vzniká nevyváženost, která rovněž vede k nutnosti předčasné výměny kotouče.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení