Formy pásových spojů

Pro výrobu nekonečného brusného pásu z role brusného papíru nebo brusné tkaniny musí být oba konce předem na délku odříznutého kusu role bezpečně a trvale vzájemně spojeny. Spojení pásu probíhá obvykle v úhlu 45° - 80° vůči směru pohybu pásu, aby se předešlo prudkému přechodu v místě spoje.

Podle podložky brusného prostředku (papír, tkanina, plast) a použití (stroj, kontaktní prvek, obrobek) se přitom uplatňují různé formy pásových spojů.

V zásadě se rozlišuje mezi dvěma různými formami spojení pásu:

a) spojení s překrytím, při němž jsou oba konce opačně zešikmeny a následně položeny přes sebe a slisovány

b) tupý spoj, při němž jsou oba konce položeny proti sobě a buď na přední nebo na zadní straně pásu vzájemně spojeny úzkou fólií (většinou vyztuženou tkaninou).

Chromové oceli s obsahem 10,5 až 13 % se z důvodu nízkého obsahu chromu označují pouze jako ’s pomalou korozí’. Uplatňují se tam, kde v popředí stojí životnost, bezpečnost a minimální údržba a na vzhled nejsou kladeny mimořádné požadavky. Tak je tomu např. při výrobě kontejnerů, vagonů a vozidel.

Spojení s překrytím

F1 standardní - šikmý řez, slepeno s přesahem

F2 Šikmý řez, slepeno s přesahem, hrotyzrn obroušeny pro dosažení klidného chodu pásu.

F5 Šikmý řez, slepeno s přesahem, zóna zrn plně zbroušena.

Tupý spoj

F3G Klikaté spojení podlepeno fólií zesílenou vláknem.

F4G Šikmý řez. Spoj podlepený fólií zesílenou vláknem.

F6G Šikmý řez, spoj slepen fólií zesílenou vláknem na straně straně zrna. 

F7G Sinusoidní spoj podlepený fólií zesílenou vláknem.

 

Brusný vlies

F3W  Specialni spoj pro vliesové pásy. Tupé spojení podlepené fólií s dodatečným čelním slepením. 

F4W Šikmý řez, tupý spoj s fólií zesílenou vláknem a čelním slepením. Specialní spoj pro brusné vliesové pásy a pásy pro pásové pilníky, typ výrobku NBF 800

V oblasti brusných pásů hraje forma spojení pásu důležitou roli. Pásy ve standardních rozměrech a pásy, které lze objednat přímo ze skladu, dodává Klingspor standardně s formou spojení pásu, která je podle zkušeností pro tento typ pásu nejlépe vhodná. V případě potřeby ale mohou být pásy Klingspor na přání zákazníka vyrobeny a dodány také s jiným případně pro speciální případ aplikace vhodnějším spojením pásu.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení