Skladování brusných prostředků

Jako „skladování brusných prostředků“ se všeobecně rozumí správné skladování brusných prostředků na podložce, s ohledem na vhodnou teplotu a vlhkost vzduchu. Optimální „skladovací klima“ zaručuje, že brusný prostředek na podložce bude po dobu minimální trvanlivosti použitelný bez poškození a úbytku výkonu.

Za vhodné skladovací podmínky je odpovědný uživatel a prodejce!

Všeobecně:

Ideální skladovací teplota je mezi cca 18 a 22 °C, při relativní vlhkosti vzduchu 45 – 65 %. Je nutné nevystavovat produkty horku, přímého vlhka nebo slunečnímu záření. Brusné prostředky by měly být až do použití uloženy v originálním obalu. Pásy musí být před použitím vyvěšeny.

Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká, přijímá podložka vlhkost a roztahuje se.

Následek: vulkánfíbrový kotouč se na straně zrn vyboulí. Vznikají chyby při broušení, protože se práci naobrobku dotýkají pouze hrany kotouče.

Pokud je vlhkost vzduchu naopak příliš nízká, podložka vlhkost uvolňuje. Brusný kotouč se smršťuje a vyboulí se na straně podložky. Následek: Brusný prostředek vysychá a stává se křehkým.

Široké brusné pásy:

a) Uchovávejte je v originálním obalu
b) 2 dny před použitím je zavěste na trubky nebo kulatinu a spodní smyčku pásu zatižte.
c) Při delší nečinnosti stroje vypněte napínání pásu a pásy až do dalšího použití zavěste.

Řezné a brusné kotouče:

Životnost řezných a brusných kotoučů je v první řadě dána jejich obsahem vlhkosti. Kotouče, které byly po výrobě vystaveny vysoké vlhkosti, ztrácí svou původní životnost. Při správném skladování zůstává životnost téměř konstantní i po léta. Kotouče, které byly přímo vystaveny vodě nebo vodní páře, se stávají bezpečnostním rizikem. Stáří výrobku zde hraje jen podřadnou roli.Správné skladování je důležité pro zachování, záruku a výkonnost našich brusných prostředků.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení