Řezná rychlost

Jako řezná rychlost se při broušení označuje rychlost, kterou se pohybuje nástroj.
Např. u pásové brusky to je obvodová rychlost pásu, u úhlové brusky rychlost otáčení brusného nebo řezacího kotouče. Ta je také označována jako maximální pracovní rychlost.

Vzorec pro výpočet řezné rychlosti při broušení zní:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = řezná rychlost [m/s]
D = průměr nástroje [mm]
n = otáčky [1/min.]

Řezná rychlost má společně s rychlostí posunu rozhodující vliv na dobu opracování při obrábění a tím na vyrobené množství za jednotku času a na dosaženou povrchovou kvalitu. Protože však se zvyšující se rychlostí roste také teplota břitu, znamená zvýšení řezné rychlosti současně také vyšší opotřebení nástroje a tím snížení životnosti. Volba optimální řezné rychlosti závisí při broušení v první řadě na opracovávaném materiálu.

Většinou v souvislosti s rotujícími brusnými nástroji, u kterých je zpravidla uvedena maximální povolená řezná rychlost = maximální pracovní rychlost z bezpečnostně technických důvodů ze strany norem.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení