Otáčky nástrojů

Pojem otáčky vyjadřuje počet otáček nástroje za časovou jednotku a je uváděn v otáčkách za vteřinu nebo minutu. U rotujících brusných prostředků jsou maximální povolené otáčky důležitou veličinou, která je dána v příslušných normách stanovenými maximálními pracovními rychlostmi v závislosti na průměru nástroje a je uváděna v otáčkách za minutu (1/min. nebo min.-1).

Všechny rotující brusné nástroje mají přímo na sobě vytisknutý nebo vygravírovaný údaj maximálních otáček, se kterými smí být daný nástroj používán. V sortimentu Klingspor se to týká následujících skupin výrobků:

  • Vulkánfíbrové kotouče, nosné talíře brusného papíru
  • Řezné a brusné kotouče Kronenflex; brusné hrnce Kronenflex
  • Lamelové brusné talíře SMT, čisticí kotouč NCD 200
  • Vějířové brusné kotouče, vějířové stopkové kotouče
  • Hrubý čisticí kotouč Power Wheel PW 2000
  • Kotouče z netkané textilie MFW 600
  • Quick change disky
  • Diamantové řezné kotouče a brusné talíře
  • Elasticky vázané kotouče R-Flex, brusná a lešticí stopková tělíska, mramorovací tělíska
  • Tvrdokovové frézy

Z bezpečnostních důvodů nesmí být při použití těchto nástrojů nikdy překročeny maximální otáčky (viz také maximální pracovní rychlost), protože jinak může odstředivými silami a vibracemi dojít ke zničení brusného prostředku a k těžkým zraněním vymrštěnými částmi.

Z hlediska použití často není smysluplné používat brusné nástroje v oblasti jejich maximálních povolených otáček, protože přitom dochází např. ke zvýšenému opotřebení nebo příliš velkému zahřívání. Proto Klingspor u některých brusných prostředků (např. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) tiskne na etiketu kromě údaje maximálních povolených otáček také dodatečný údaj doporučených otáček. Při provozu s těmito doporučenými otáčkami dosahuje uživatel s brusným nástrojem optimálního výsledku z hlediska brusného výkonu, opotřebení a životnosti.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení