oSa (Organizace pro bezpečnost brusných prostředků)

oSa je sdružení odpovědných výrobců brusných nástrojů v Evropě. Cílem organizace je vyhovět vysokým kvalitativním a bezpečnostním požadavkům, které jsou kladeny na použití brusných nástrojů, a jasně tak odlišit podřadné výrobky.

oSa Logo

V rámci svých interních systémů řízení kvality kontrolují výrobci jako Klingspor, aby byla dodržena přísná nařízení a byly vyráběny a prodávány výhradně bezpečné a vysoce kvalitní výrobky. Pro uživatele to znamená zvýšenou bezpečnost použití a pro prodejce snížené riziko ze záruky.

oSa potvrzuje tento závazek udělením celosvětově chráněné obchodní značky oSa.

7 kritérií oSa® pro bezpečnost

  • Dobrovolný vlastní závazek výrobce
  • Kontrolní zařízení a kompetence pro kontrolu přímo u výrobce
  • Certifikovaný management řízení kvality s dokumentovanými procesy
  • Nezávislé testy výrobků
  • Nezávislý audit bezpečnosti prostřednictvím externích znalců
  • Pravidelné kontroly výroby a hlídání výrobků
  • Bezpečnost díky zpětné sledovatelnosti až k výrobci
Zpět k znalostem o broušení