Může nerezová ocel korodovat?

Úvod

U nerezových ocelí s obsahem Cr přes 10,5 % nelze až na další vznik koroze vyloučit. Dokonce i austenitické oceli s obsahem Cr přes 20 % a s obsahem Ni přes 8 % mohou korodovat při chybné manipulaci a opracování, nebo při konstrukčních vadách.

Pasivní vrstva

Nerezové oceli reagují stejně jako normální oceli na kyslík a tvoří oxidační vrstvu. U normální oceli však kyslík reaguje s přítomnými atomy železa a tvoří porézní povrch, který umožňuje pokračování reakce. To může vést až ke kompletnímu „zrezavění“ obrobku. U nerezové oceli reaguje kyslík s atomy chromu, které jsou v oceli přítomné v poměrně vysoké koncentraci. Atomy chromu a kyslíku tvoří těsnou povrchovou vrstvu, která brání pokračování reakce. Tato oxidační vrstva se z důvodu její neochoty reagovat s okolním prostředím také označuje jako pasivní vrstva. Výraznost popř. životnost této pasivní vrstvy závisí v první řadě na legovacích složkách oceli.

Koroze

Pro vznik koroze u „nerezových“ ocelí jsou dva důvody:

  • pasivní vrstva se nemůže vytvořit, nebo
  • byla pasivní vrstva zničena

Nevytvoření pasivní vrstvy lze zabránit pouze vysokou mírou čistoty. Opracované plochy musí být zásadně očištěny od všech zbytků.

Dále popsané druhy koroze vycházejí z dodatečného zničení pasivní vrstvy:

Úběrová plošná koroze

Úběrová plošná koroze označuje rovnoměrný úběr povrchu obrobku. Tento druh koroze se vyskytuje jen tehdy, když na povrch obrobku působí silné kyseliny nebo louhy. Pokud je roční úběr nižší než 0,1 mm, hovoří se o dostatečné odolnosti materiálu proti plošné korozi.

Důlková koroze (Pitting)

Důlková koroze se vyskytuje, když je místně prolomena pasivní vrstva. Za to jsou odpovědné ionty chloridu, které v přítomnosti elektrolytu odebírají nerezové oceli atomy chromu potřebné pro tvorbu pasivní vrstvy. Vznikají otvory jako od jehly. Přítomnost usazenin, cizí rzi, strusky nebo nabíhání barvy vede k zesílení důlkové koroze.

Mezikrystalová koroze

Mezikrystalová koroze se vyskytuje, když působením tepla dojde k vysrážení karbidů chromu na hranicích zrn a v přítomnosti kyselého média v roztoku. To se děje při následujících teplotách:

  • austenitické oceli 450 - 850 °C
  • feritické oceli při více než 900 °C

Mezikrystalová koroze dnes při správné volbě materiálu již nehraje žádnou roli.

Galvanická koroze

Galvanická koroze vzniká, když jsou různé kovové materiály ve vzájemném kontaktu a potřísněny elektrolytem. Méně ušlechtilý materiál je napadán a přechází do roztoku. Nerezové oceli jsou vůči většině jiných kovových materiálů ušlechtilé.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení