Minimální rychlost bez prasknutí

Minimální rychlost bez prasknutí je obvodová rychlost, kterou rotující kotouč musí minimálně dosáhnout, aniž by odstředivými silami došlo k prasknutí. Tato rychlost je uvedena v normách EN 12413, 13743 a 13236 a uvádí se v metrech za vteřinu (m/s). Minimální rychlost bez prasknutí se vypočítá z povolené obvodové rychlosti (maximální pracovní rychlost) a definovaného bezpečnostního faktoru podle následujícího vzorce:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

Vbruch = rychlost prasknutí [m/s]
Vzul = maximální povolená obvodová rychlost (maximální pracovní rychlost) [m/s]
S = bezpečnostní faktor

Jako zakládající člen „Organisation for the Safety of Abrasives / Organizace pro bezpečnost brusiv“ (oSa) klade Klingspor maximální důraz na bezpečnost svých nástrojů. Shoda s bezpečnostními požadavky uvedenými v normách se proto velmi intenzivně kontroluje. K tomu patří mimo jiné předepsaná kontrola bezpečnosti proti prasknutí zkouškou odstředivou silou (tzv. trhací test), při které je testovaný nástroj (např. SMT, řezný kotouč, vějířový brusný kotouč) podroben zvyšujícím se otáčkám a odstředivé síle až po rychlosti, při které kotouč praskne.

Aby byly splněny požadavky normy EN 13743, nesmí u testovaného nástroje při testu dojít k prasknutí.

Důkaz bezpečnosti proti prasknutí se provádí vždy namátkově na jednom exempláři z 1000 vyrobených SMT, řezných/brusných kotoučů, vějířových brusných kotoučů atd. Zákazník si tedy může být jistý, že u výrobků Klingspor vždy může důvěřovat největší možné bezpečnosti podle platných norem a směrnic.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení