Mikrokrystalické

Pod pojmem „mikrokrystalické“ se rozumí speciální uspořádání zrn brusného prostředku. Každé jednotlivé keramické brusné zrno je přitom v procesu výroby spojeno z mnoha menších částic oxidu hlinitého. Protože jemné hranice mezi jednotlivými částicemi oxidu hlinitého v rámci keramického zrna zůstávají zachovány, získává zrno takzvanou mikrokrystalickou strukturu.

Brusné prostředky s mikrokrystalickým uspořádáním vykazují při použití samoostřící efekt: jakmile je v procesu broušení nejvyšší špička zrna tupá, vylomí se v důsledku nárůstu tlaku ze zrna. Protože toto vylamování probíhá podél mikrokrystalické struktury, vzniká přitom nová špička zrna s ostrými hranami, se kterou je možné dál brousit bez ztráty agresivity.

Předpokladem pro optimální průběh opotřebení brusného prostředku s keramickým zrnem je, aby se brousilo s dostatečně velkým přítlakem.

Klingspor ve svém výrobním programu vede různé brusné prostředky s keramickým zrnem, které se podle oblasti použití liší flexibilitou a odolností použité podložky proti přetržení. Pro aplikace, u nichž je potřeba studené broušení, zahrnuje výrobní program Klingspor kromě toho mikrokrystalické keramické brusné prostředky s multipojivem.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení