Krycí pojivo při výrobě brusných prostředků

Jako krycí pojivo se označuje druhá vrstva pojiva při výrobě brusných prostředků na podložce. Provádí se na základním pojivem již fixované brusné zrno na podložce. Hlavním úkolem krycího pojiva – nazývaného také dodatečný lak – je pevné ukotvení brusného zrna v pojivu.

To má poskytnout především dodatečnou opěrnou sílu proti bočním silám, které na brusné zrno během procesu broušení trvale působí. Vedlejším úkolem je získání typické barvy výrobku.Druh a množství krycího pojiva má rozhodující vliv na brusný výkon brusného prostředku. U brusných prostředků Klingspor se jako krycí pojivo vždy uplatňuje umělá pryskyřice, která má na rozdíl od klihových pojiv nebo jiných přírodních pojiv výrazně vyšší pevnost a lepicí sílu, takže zajišťuje znatelně lepší přídržnost zrn a tím i brusný výkon. Nanesené krycí pojivo je u firmy Klingspor během výroby brusných prostředků na podložce trvale hlídáno laserovým měřením a dodatečně kontrolováno proces doprovázejícím měřením hmotnosti definovaných vzorků z hlediska dodržení zadání receptury.

Krycí pojivo hraje u všech brusných prostředků na podložce důležitou roli, zvláště u brusných pásů kvůli vysoké řezné rychlosti a velkému zatížení. Přidáním určitých látek do krycího pojiva mohou být vlastnosti brusných pásů ještě zlepšeny a optimalizovány pro určité aplikace, např. přidáním aktivně brousících složek LS 312 JF, CS 411 Y apod. pro opracování nerezové oceli.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení