Elektrostatický posyp

Při výrobě brusných prostředků na podložce (např. brusné role, brusné pásy, brusný papír atd.) jsou brusná zrna nasypána na podložku a tam pomocí lepidla a dodatečného laku zafixována. Zvláště u kvalitních brusných prostředků se přitom uplatňuje postup s elektrostatickým posypem.

Brusná zrna při tomto postupu posypu nejsou sypána seshora na podložku, nýbrž v oblasti posypu výrobní linky jsou elektrickým napětím (50 kV) tažena nahoru, kde pronikají do lepidla naneseného na podložce. Díky rozložení hmoty a zrychlení se brusná zrna v letu automaticky nasměrují tak, že podložku zasahují svisle a silnějším koncem dopředu a jsou na ní zafixována lepidlem.
Protože tupější konec brusných zrn vždy sedí v lepidle, zatímco ostrý a špičatý konec je na straně broušení, vzniká tímto postupem posypu výrobek, který je již od začátku velmi agresivní a brousí s velkým úběrem materiálu.

Klingspor využívá postup elektrostatického posypu u všech brusných prostředků na podložce od velikosti zrn P30 a jemnějších.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení