Druhy zrn brusných prostředků

Pojem druhy zrn označuje v souvislosti s brusnými prostředky různé druhy minerálů, které se používají pro výrobu brusných nástrojů. Protože vlastní část procesu broušení, totiž třískové obrábění materiálu, je prováděno těmito minerály, má použitý druh zrna značný vliv na oblast vhodnosti a výkon brusného prostředku.

Přehled různých vlastností zrn a typického opotřebení nejběžnějších druhů zrn ukazuje následující grafika.

Brusné zrno

Brusné zrno odpovídá za úběr materiálu. Při volbě správného brusného zrna jsou zvláště důležité dvě vlastnosti:

  • Tvrdost
  • Houževnatost

 

Veškeré druhy brusného zrna, které společnost Klingspor používá,
jsou vyráběny synteticky, což zaručuje konstantně vysokou kvalitu produktů. U brusiva na podložce se používají čtyři různé druhy brusného zrna:

  • Siliciumkarbid (SiC)
  • Korund (aluminiumoxid)
  • Zirkonkorund
  • Keramický korund

 

Klasifikace druhů zrna z hlediska tvrdosti, houževnatosti a jejich podstatné oblasti použití

Zrno

Tvrdost/Houževnatost

Složení Vlastnosti / zanášení
Siliciumkarbid (SiC) Velmi tvrdý / nižší houževnatost Krystalický

Ostrohranné a křehké zrno, náchylné k lomu / mikroopotřebení

Korund (aluminiumoxid) Tvrdý / houževnatý Krystalický, nerovnoměrný

Klínovité, hranaté zrno, makroopotřebení

Zirkonkorund Tvrdý / velmi houževnatý Krystalický, rovnoměrný

Klínovité, blokové zrno / mikroopotřebení, samoostřící

Keramický korund Tvrdý / velmi houževnatý Mikrokrystalický

Ostrohranné, špičaté zrno / mikroopotřebení, samoostřící

Vlastnosti jednotlivých druhů zrna a jeho specifické chování při opotřebení

Vedle toho existuje ještě tzv. aglomerované zrno. Nejde o samostatný druh brusného zrna, nýbrž o shlukování zrna, které se díky pojivu z umělé pryskyřice skládá z mnoha jednotlivých korundových zrn nebo zrn siliciumkarbid (SiC) do většího zrna. Aglomeráty se používají téměř výhradně na brusných pásech.
Výhoda aglomerátů spočívá v tom, že dosahují od počátku broušení
až do ukončení své použitelnosti rovnoměrného brusného účinku.
Tupé zrno se vylamuje z pojiva a uvolňuje místo pro nové, ostré
zrno. Cílem je rovnoměrný vzhled broušeného povrchu při kontinuálním úběru a extrémně vysoké životnosti.

Druh posypu

Kromě toho se brusná zrna u brusiv na podložce nanášejí s různou
hustotou. Výraz „hustota posypu“ popisue, s jakou hustotou jsou
brusná zrna rozdělena na podložce.

Rozlišuje se:

  • Hustý posyp
  • Polootevřený posyp
  • Otevřený posyp

 

Brusivo s otevřeným posypem má mezi jednotlivými zrny větší prostor pro třísky, což umožňuje lepší odvod úběru a brusného prachu z brusné plochy. Tím se u houževnatých materiálů, jako např. u dřeva, zabraňuje předčasnému zanášení brusiva.

Rozhodnutí, jakou hustotu posypu pro daný materiál zvolit, závisí v prvé řadě na tom, jak vysoká je pravděpodobnost, že se mezi brusnými zrny bude usazovat brusný prach.

 

Historicky se rozlišuje mezi oběma velkými skupinami přírodních a syntetických druhů zrn. K přírodním druhům zrn přitom patří zvláště pazourek, granát a smirek; tyto druhy zrn se však při výrobě brusných prostředků již téměř nepoužívají. Místo nich se uplatňují moderní brusné prostředky, zpravidla syntetické druhy zrn jako korund, zirkonkorund, karbid křemíku a keramický korund. Ty mají oproti přírodním druhům zrn nejenom značné přednosti z hlediska tvrdosti a houževnatosti, ale navíc mají rovnoměrnější vlastnosti, což teprve umožnilo výrobu a použití brusných prostředků pro náročné průmyslové aplikace.

Aby bylo možné široké spektrum aplikací a optimální vhodnost pro danou aplikaci, nabízí Klingspor své brusné nástroje (pásy, role, brusné listy, kotouče, pruhy, vulkánfíbrové kotouče, řezné a brusné kotouče s pryskyřičným pojivem, lamelové brusné talíře, vějířové brusné kotouče a elasticky vázané brusné prostředky) s nejrůznějšími druhy zrn. Tímto způsobem je zajištěno, že v závislosti na materiálu, obrobku a cíli aplikace je možné volbou správného zrna vždy dosáhnout optimálního výsledku broušení.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení