Bezpečnost

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je při používání brusných prostředků a brusných nástrojů na prvním místě. Žádný div, když obvodové rychlosti dosahují až 300 km/h!

Made by Klingspor znamená kvalitu a bezpečnost – a to již více než sto dvacet pět let. Intenzivní výzkumná a vývojová práce tvoří základ pro maximální míru bezpečnosti výrobků.

Naše výrobky jsou šity přesně na míru vysokým aplikačně technickým požadavkům našich zákazníků, podléhají přísným předpisům a kontrolám předních organizací a odborných svazů oboru brusných prostředků. Zde si přečtěte více o aktivních členstvích firmy Klingspor.

Doporučení pro bezpečnost

Chybné použití brusných nástrojů je velmi nebezpečné!

  • Zásadně dbejte pokynů na brusném nástroji a brusce.
  • Ujistěte se, že brusný prostředek je vhodný pro dané použití.

Další doporučení pro bezpečnost při broušení naleznete zde:

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení