Bezhrotá bruska

U bezhroté brusky jsou rotující převážně kulaté obrobky (např. kulatina a trubky) vedeny kolem jednoho, většinou ale více brusných agregátů (brusných stanic). Broušení, následné broušení a finální broušení na bezhrotých bruskách se provádí převážně za mokra.
Jako brusné nástroje se používají aglomerátem osazené brusné pásy (brusné pásy s dlouhou životností).

Díky opření obrobku ve více bodech nedochází u obrobků k většímu namáhání ohybem a zkrutem. Bez problémů tak mohou být broušeny také tenkostěnné trubky i krátké a téměř nekonečně dlouhé obrobky. V kombinaci s brusnými pásy s dlouhou životností se dosahuje obroušení velkého počtu běžných metrů obráběného materiálu, s konstantní povrchovou kvalitou.
 

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení