Antistatická úprava u brusných prostředků

Brusné prostředky, které se používají speciálně na opracování nevodivých materiálů (jako např. dřevo nebo plast), dostávají již z výroby antistatickou úpravu, tzn. jsou přidány elektricky vodivé látky, které zajišťují, že elektrický náboj může proudit přes brusný prostředek a tím přes stroj.

Z důvodu tření různých materiálů dochází při broušení nutně k migraci elektronů mezi třecími plochami a tím k rozdělení nábojů, což u nevodivých materiálů způsobuje, že rozdíly náboje nemohou být vyrovnány. Následkem je např. ulpívání elektricky nabitého prachu z broušení na brusném pásu, stroji nebo obrobku, které nemůže být odvedeno ani účinným odsáváním. Díky použití brusných prostředků s antistatickou úpravou, lze jevu zabránit a ulpívání prachu tak minimalizovat, což mimo jiné vede také k prodloužení životnosti.

Všechny brusné pásy pro opracování dřeva v programu Klingspor samozřejmě mají antistatickou úpravu a jsou také příslušně označeny značkou na zadní straně („Antistatic“). Některé typy dokonce kromě „základní úpravy“ v podložce (papír, tkanina) mají dodatečnou antistatickou úpravu na brusné straně, vzniklé přidáním elektricky vodivých látek (např. grafit) do pojiva z umělé pryskyřice (např. PS 26 F, CS 336 Y). Tyto brusné prostředky poskytují mimořádně účinnou antistatickou ochranu, která ve spojení s příslušným odsáváním zajišťuje dokonce i při extrémních podmínkách téměř bezprašný proces broušení.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení