Agresivita brusného nástroje

Agresivita brusného nástroje popisuje řezný výkon, kterým nástroj obráběný materiál obrábí popř. řeže. Indikátorem agresivity brusného nástroje je úběr materiálu za jednotku času popř. potřebná doba na řez.

Agresivita brusného nástroje může být ovlivněna ve výrobě kvalitou a vlastnostmi brusného zrna i jeho napojením na nosný materiál. U diamantových řezacích kotoučů je agresivita dále ovlivněna segmentováním řezacího okraje.

Agresivnější brusné nástroje umožňují kratší doby opracování. Zpravidla jsou s tím však spojeny kompromisy z hlediska životnosti nástrojů.

Aby se uživateli dále pomohlo při výběru ideálně vhodného brusného nástroje pro jeho aplikaci, jsou rotující nástroje pro broušení a řezání kromě rozdělení do tří výkonových tříd Klingspor (Extra, Supra, Special) dodatečně klasifikovány podle jejich agresivity a životnosti. Pokud uživatel klade velký důraz na velkou agresivitu (tedy krátké časy řezání popř. broušení) a tím na rychlejší postup práce a krátké doby opracování, může volit příslušně označené nástroje.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení