Aglomerát

Pod pojmem aglomerát (latinsky agglomerare = shlukovat, nahromadit) se v oblasti brusných prostředků rozumí spojení více brusných zrn stejné velikosti částic vhodným technickým procesem (vytvoření aglomerace) pomocí umělé pryskyřice do většího granulátu ještě předtím, než budou rozprostřena po podložce. Takto získané shluky zrn s pevným spojením jsou víceméně stejně velké a jsou pak jako běžný brusný minerál naneseny na daný nosič brusného prostředku a upevněny umělou pryskyřicí.

Pásy aglomerátu poskytují uživateli několikrát delší životnost oproti běžným jednovrstvým brusným pásům. Proto se zde také hovoří o brusných pásech s dlouhou životností. Přitom je broušený povrch během celého procesu broušení poměrně konstantní z hlediska hloubky zdrsnění a vzhledu (opotřebovaná, tupá zrna praskají a uplatní se vedle nich nebo pod nimi ležící čerstvá brusná zrna). Povrch brusného prostředku vypadá u pásu aglomerátu díky shlukům brusných zrn zpočátku podstatně hruběji, výbrus je však jemnější ve srovnání s běžným brusným pásem.

V oblasti brusných pásů nabízí Klingspor různé typy pásů aglomerátu pod dodatečným označením „Kulex“, které se liší tvrdostí pojiva (měkké – tvrdé), druhu zrn (korund – karbid křemíku) a podložkou (robustní – flexibilní) a byly tak vyvinuty pro určitá použití. Typickými oblastmi použití jsou bezhroté broušení válcových ploch nerezových trubek nebo plošné broušení ploché oceli, plechů a svitků.

Vhodné výrobky

Zpět k znalostem o broušení