Stará adresa. Nový design. Větší obsah.

09.10.2018

Klingspor nově uvádí své firemní stránky s mnoha novými funkcemi

Klingspor nově uvádí své firemní stránky s mnoha novými funkcemi

Výrobce brusných prostředků Klingspor z Haigeru přepracoval svou onlinovou prezentaci. Nové webové stránky se představují nejenom s aktualizovaným designem, nýbrž i s mnoha novými funkcemi. Srdcem stránek je interaktivní hledání výrobků, které uživatele krok za krokem vede k řešení jeho individuálního problému s broušením nebo řezáním. Intuitivní uživatelské rozhraní a pro mobilní používání optimalizovaný design s rychlou odezvou zajišťují vynikající použitelnost na všech přístrojích od PC až po chytrý telefon.

Při novém uvedení bylo rozhodující, aby webové stránky byly cíleně koncipovány s ohledem na potřeby uživatelů. To se týká jak výběru a úpravy obsahů tak i jejich dostupnosti pomocí přehledné navigace, která si vystačí s několika kliknutími. Často používané funkce jako vyhledávač výrobků, kontakt na prodej Klingspor a hledání klíčových slov nad rámec stránky lze vyvolat z libovolného místa webových stránek.

Několika kliknutími ke správnému rozhodnutí: vyhledávač výrobků

Srdcem přepracované internetové prezentace je od základu nově vyvinutý vyhledávač výrobků Klingspor. Z každého místa stránek je tento expertní systém dostupný jediným kliknutím a uživateli dává cílená doporučení pro volbu výrobků, které jsou vhodné pro daný případ použití. Dynamicky vzájemně propojené masky dotazů, např. k opracovávanému materiálu a použitému stroji, rychle poskytují relevantní výsledky hledání. Díky dodatečným detailním filtrům může potom uživatel výběr dále omezit. Zbylé výrobky pak lze prostřednictvím srovnávacího seznamu ještě jednou detailně vzájemně porovnat. Vytvoření a tisk technických datových listů rovněž patří k nabízeným funkcím.

Expertní znalosti, srozumitelně zprostředkované: lexikon broušení

Kromě informací ke konkrétním výrobkům obsahují nové webové stránky také lexikon broušení s podrobnými informacemi k řezání, broušení a finální úpravě i k tomu použitým nástrojům. Detailně, fundovaně a snadno srozumitelně je zde uživateli – ať už odborníkovi nebo laikovi – vysvětleno vše, co musí vědět, aby dosáhl optimálního výsledku práce. Klíčová slova a témata přitom sahají od správného skladování brusných prostředků přes přednosti a nevýhody jednotlivých variant zrna až k bezpečnostním aspektům, jako je maximální pracovní rychlost a minimální rychlost bez prasknutí.

Práce pokračuje

Po startu v Německu, Velké Británii, Francii, Španělsku, Polsku, Ukrajině a Brazílii se v následujících měsících budou online objevovat další lokální verze. Uvádění internetových stránek přitom probíhá dynamicky podle harmonogramu, který počítá i s průběžným dalším vývojem zdrojové verze. Cílem je nejpozději na konci roku 2016 všechny společnosti Klingspor na celém světě napojit na novou online prezentaci.

Intuitivní uživatelské rozhraní a pro mobilní používání optimalizovaný design s rychlou odezvou zajišťují u nových internetových stránek Klingspor vynikající použitelnost na všech přístrojích od PC až po chytrý telefon.
 

Od základu nově vyvinutý vyhledávač výrobků Klingspor s dynamicky vzájemně propojenými maskami dotazů pomáhá při hledání výrobků, které jsou vhodné pro daný případ použití.