Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Klikněte zde, abyste změnili Vaše nastavení ochrany osobních údajů

1. Obecné informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky www.klingspor.cz.
Webové stránky provozuje společnost Werkbank GmbH. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech tohoto hostitele. Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a výhradně na základě smlouvy o zpracování údajů uzavřené mezi námi za tímto účelem a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů. Webový server a obsah webu společnosti Klingspor jsou provozovány a udržovány v Německu společností Klingspor AG nebo jejím jménem.

Společnost Klingspor shromažďuje a používá osobní údaje výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje ve smyslu čl. 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailové adresy atd.

V našich zásadách ochrany osobních údajů používáme pojmy, které jsou použity a definovány v GDPR. Například v kontextu právních předpisů o ochraně osobních údajů se pojmem "zpracování" rozumí: jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. V zásadě se jedná o jakékoli nakládání s osobními údaji, jako je shromažďování, uchovávání, úprava nebo pozměňování, používání, předávání, šíření, výmaz nebo zlikvidování atd.

Šifrování SSL / TLS
Tyto stránky používají šifrování SSL/TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte tak, že se adresní řádek vašeho prohlížeče změní z "http://" na "https://" a v adresním řádku prohlížeče se objeví symbol zámku.
Je-li aktivováno šifrování SSL/TLS, údaje, které nám posíláte, nemohou číst třetí strany.


2. Správce

Správce, jak je definován v čl. 4 odst. 7 GDPR a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států Evropské unie o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně osobních údajů, je

Klingspor AG

Adresa:
Hüttenstraße 36
35708 Haiger
Německo

Tel.: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Fax: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
E-mail: info@klingspor.de

Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo připomínky k tématu ochrany údajů a prosazování vašich práv, obraťte se prosím na naší pověřenou osobu, která má na starosti ochranu osobních údajů, a to na e-mailové adrese: dpo@klingspor.de


3. Použití dat

3.1 Obecné informace
Na naše webové stránky můžete přistupovat, aniž byste museli aktivně sdělovat jakékoli informace o své totožnosti. Pokud to sami nezamezíte nebo vámi používaný software, tak internetový prohlížeč nainstalovaný ve vašem zařízení obvykle přenáší na náš server našich webových stránek pouze obecné technické informace, aby umožnil připojení k webovým stránkám (např. typ a verzi prohlížeče, operační systém, název hostitele zařízení, nastavení jazyka, datum a čas nebo dobu trvání přístupu, navštívený obsah, webové stránky, ze kterých je přístup uskutečněn). Patří sem také IP adresa zařízení, které právě používáte k návštěvě webových stránek. Tyto údaje se dočasně ukládají do souboru protokolu.
Údaje budou na serveru uloženy po dobu maximálně 80 dnů pro účely identifikace a analýzy možných vzorců útoků a jiných nezákonných zásahů. Jakmile již nebudou tyto data potřeba, budou vymazány.
Vaše IP adresa je automaticky zpracovávána z technických a administrativních důvodů týkajících se nastavení a stability připojení, aby bylo možné optimalizovat webové stránky a uživatelské nastavení, zaručit bezpečnost a fungování našich webových stránek a v případě potřeby mít možnost sledovat případné nelegální útoky na webové stránky.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování IP adresy a dalších technických údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedeného bezpečnostního zájmu a nutnosti nepřetržité dostupnosti našich webových stránek. Ze zpracování IP adresy a dalších údajů v souboru protokolu nemůžeme vyvozovat žádné přímé závěry o vaší totožnosti.
V případě, že máme v úmyslu tyto informace dále využívat, příslušné podrobnosti naleznete níže v textu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Obecně zpracováváme vaše osobní údaje na následujícím právním základě:

 • Pokud získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, platí čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů slouží jako právní základ.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi nebo pro provedení příslušných předsmluvních kroků, platí čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, jako je zákonná povinnost ukládání a uchovávání, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany a pokud vaše zájmy, základní práva a svobody nepřevažují nad těmito zájmy, je zpracování osobních údajů legitimní na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


3.2 Aktivní poskytnutí osobních údajů
Pokud se rozhodnete využívat určité služby, např. odebírat náš newsletter nebo s námi navázat osobní kontakt, např. prostřednictvím e-mailu, nebo používat heslem chráněnou oblast či náš prodejna portál, budeme od vás muset požadovat další osobní údaje, zejména kontaktní údaje. Tyto údaje jsou shromažďovány k obecným účelům uvedeným v bodě 3.1 a jsou potřebné k poskytnutí a provedení požadovaných služeb nebo ke kontrole, zda jste oprávněni je využívat.
Je zcela na vás, zda tyto údaje poskytnete, či nikoli. Bez těchto údajů vám však společnost Klingspor nebude moci požadovanou službu poskytnout.

3.3 JavaScript a JAVA aplikace
Na našich webových stránkách mohou být použity JavaScript, cookies nebo JAVA aplikace. Používání těchto funkcí můžete vypnout úpravou nastavení programu prohlížeče.

3.4 Soubory cookies
Na našich webových stránkách používáme "cookies" a sledovací pixely.
Soubory cookies jsou malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Soubor cookies ukládá informace, které se vztahují ke konkrétnímu používanému zařízení. Neznamená to však, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě.
Soubory cookies se používají k různým účelům. Četné soubory cookies jsou potřebné, protože některé technické funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videa).
Jiné soubory cookies slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Používáme například "session cookies", které slouží k identifikaci toho, zda jste již dříve navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Soubory cookies však používáme také k zaznamenávání statistik o používání našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto soubory nám umožňují automaticky identifikovat, že jste nás již dříve navštívili, když znovu vstoupíte na naše stránky. V některých případech se mohou soubory cookies při vstupu na naše stránky ukládat do vašeho zařízení také společnosti třetích stran (soubory cookies třetích stran) pro výše uvedené účely.

Údaje zpracovávané pomocí souborů cookies jsou pro výše uvedené účely nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookies neukládaly nebo aby se před uložením nového souboru cookies vždy zobrazilo hlášení. Úplná deaktivace souborů těchto souborů může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek. Soubory se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby. Tyto soubory však můžete vymazat i před uplynutím této doby prostřednictvím bezpečnostního nastavení internetového prohlížeče.

Kromě toho používáme tyto soubory také pro měření internetové sledovanosti a pro reklamní a marketingové účely; to částečně ve formě souborů cookies třetích stran (viz popis pro Google Analytics níže).
Při vstupu na webové stránky budete požádáni o udělení souhlasu se soubory cookies. Používání souborů cookies a zpracování příslušných údajů se provádí výhradně na základě vašeho aktivního souhlasu a vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 15 německého zákona o telemédiích, které je třeba vykládat v souladu s evropským právem.

Podrobnosti týkající se shromažďování a zpracování údajů v souvislosti s umisťováním a optimalizací reklamy a analýzou internetového publika naleznete v níže uvedených informacích o používání souborů cookies a sledovacích pixelů pro reklamní účely, zejména v popisu služeb společnosti Google.

3.5 Odsouhlasení / zveřejnění údajů
Vaše osobní údaje předáme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • existuje zákonná povinnost zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zveřejněné údaje může třetí strana použít výhradně k uvedeným účelům. Poskytnutí anonymizovaných údajů (údajů, které nelze přiřadit k vaší osobě) partnerům a sponzorům je možné kdykoli bez předchozího oznámení.

3.6 Práva údajů subjektů
Máte právo:

 • v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas. To by nám zabránilo v budoucnu zpracovávat jakékoli údaje na základě tohoto souhlasu;
 • v souladu s čl. 15 GDPR požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, předpokládané době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti takovému zpracování, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud tyto údaje neshromažďujeme my, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o těchto údajích;
 • v souladu s čl. 16 GDPR požadovat bez zbytečného odkladu opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme uložili;
 • v souladu s čl. 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 GDPR, požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud je zpracování protiprávní a Vy vznášíte námitku proti výmazu, pokud údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci a
 • v souladu s čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu. Obvykle to bude dozorový úřad v členském státě vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo dozorový úřad v členském státě sídla naší společnosti.

INFORMACE O VAŠEM PRÁVU VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na čl.6 odst.1 písm.e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl.6 odst.1 písm.f) GDPR (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů); to zahrnuje profilování (jak je definováno v čl. 4 odst. 4 GDPR) na základě těchto ustanovení.
Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, zpracování okamžitě ukončíme. V tomto případě není nutné uvádět zvláštní situaci. To platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.
Pokud chcete uplatnit své právo na námitku, stačí zaslat e-mail na adresu dpo@klingspor.de


Jakmile pomine účel uložení, vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme. Údaje však mohou být uchovávány, pokud to stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléháme. To může platit například v případě údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů, jako jsou údaje na fakturách za předplatné. Vaše údaje budou zablokovány nebo vymazány po uplynutí doby uložení stanovené těmito předpisy, pokud není nutné údaje uchovávat pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.


4. Google

Používání níže popsaných služeb Google a s tím spojené používání souborů cookies probíhá pouze s vaším souhlasem, který si výslovně vyžádáme na začátku vaší návštěvy našich webových stránek.

4.1 Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics ve verzích Universal Analytics a Google Analytics 4; službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", tj. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Z našeho pohledu se jedná o soubory cookies třetích stran.

Informace generované souborem cookies týkající se používání našich webových stránek (např. IP adresa přistupujícího počítače, čas přístupu, URL odkazu a informace o použitém prohlížeči a operačním systému) se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Při používání služby Google Analytics 4 používáme funkce ID uživatele a Google Signals.

ID uživatele: ID uživatele nám umožňuje přiřadit jedinečné, trvalé ID jedné nebo více relacím (a aktivitám v rámci těchto relací) a analyzovat chování uživatelů na různých zařízeních.

Signály Google: Pomocí služby Google Signals shromažďuje společnost Google další informace, pokud uživatel aktivoval ve svém účtu Google personalizovanou reklamu. Tyto údaje jsou společností Google interně vyhodnocovány a následně předávány uživatelům těchto služeb Google v anonymizované a souhrnné podobě jako vyhodnocení. To nám umožňuje optimalizovat naše služby a produkty i naše reklamní opatření.

V rámci služby Google Signals provádí společnost Google sledování napříč zařízeními, pokud je v účtu Google uživatele aktivováno zobrazování personalizované reklamy. To znamená, že těmto uživatelům mohou být v rámci kampaní remarketingu napříč zařízeními v rámci služby Google Signals zobrazovány reklamy.

Společnost Google zpracovává informace naším jménem za účelem analýzy používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a vhodného designu těchto webových stránek.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů týkající se používání služby Google Analytics. V této smlouvě společnost Google potvrzuje, že zpracovává údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zaručuje ochranu práv subjektu údajů. Používáme pouze služby Google Analytics a Google Analytics 4 s povolenou anonymizací IP. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru je IP adresa uživatelů společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Podle informací společnosti Google se IP adresa nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

V případě potřeby budou shromážděné údaje předány třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje jménem společnosti Google.

Doba uložení: Data, která jsme odeslali a která jsou spojena se soubory cookies, se automaticky vymažou po 2 měsících (Google Analytics 4) a 14 měsících (Universal Analytics). Jedná se o nejkratší doby uchovávání údajů, které lze nastavit. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

Používání souborů cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
Stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem, můžete rovněž zabránit předávání údajů generovaných souborem cookies, které se týkají vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google. Aktuální odkaz v době poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů je: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativou k doplňku prohlížeče, zejména v případě prohlížečů na mobilních zařízeních, je možnost zabránit shromažďování dat službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Nastaví se soubor cookies pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Soubor cookies opt-out je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je umístěn ve vašem zařízení. Pokud soubory cookies v tomto prohlížeči vymažete, budete muset soubor cookies nastavit znovu. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics najdete v nápovědě Google Analytics. Informace o používání údajů společností Google najdete v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.

4.2 Sledování konverzí / remarketing Google Ads
S vaším osobním souhlasem používáme také sledování konverzí a remarketing Google Ads k měření a zlepšování úspěšnosti našich reklamních opatření na externích webových stránkách. Výhodou pro vás jako uživatele je možnost zobrazovat reklamy, které vás více zajímají.

Tato reklama je poskytována společností Google prostřednictvím "reklamních serverů". Pokud jste přesměrováni na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google na vašem klientovi soubor cookies. Doba trvání těchto souborů cookies je obvykle 30 dní. Google obvykle ukládá jedinečné ID souboru cookies nebo vaše nastavení pro odhlášení jako hodnoty analýzy tohoto souboru cookies.
Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. My sami v rámci výše uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné vaše osobní údaje. Google nám pouze poskytuje statistickou analýzu. Na základě této analýzy můžeme určit, která z našich reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Žádné další údaje z používání reklamních materiálů nezískáváme, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.
Nemáme však žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje a informace, které zde uvádíme, odrážejí úroveň našich znalostí: Prostřednictvím integrace sledování konverzí získává společnost Google informace o tom, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na některou z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google přiřadit vaši návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že společnost Google zjistí, zpracuje a uloží informace o vás nebo o zařízeních či softwaru, které používáte.

Funkce remarketingu společnosti Google nám umožňuje zobrazovat reklamy na základě vašich zájmů poté, co jste navštívili naše webové stránky na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. vyhledávání Google nebo YouTube). Za tímto účelem je analyzována vaše interakce na našich webových stránkách, např. abychom zjistili, o které nabídky máte zájem. Google ukládá číslo jako soubor cookies do vašeho prohlížeče a používá toto jedinečné číslo k záznamu vašich návštěv. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče v použitém zařízení.

Těmto postupům sledování můžete zabránit několika různými způsoby: a) příslušnou úpravou nastavení prohlížeče, zejména potlačením souborů cookies třetích stran; b) instalací doplňku poskytovaného společností Google pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) deaktivací zájmových reklam společností, které jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se zruší při vymazání souborů cookies; d) jejich trvalou deaktivací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pomocí odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://services.google.com/sitestats/cs.html. Případně můžete navštívit webové stránky organizace Network Advertising Initiative (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org.

Společnost Google dodržuje rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3 Google Tag Manager
Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje správu značek webových stránek na trhu pomocí rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje značky) je doménou bez souborů cookies a neregistruje osobní údaje. Nástroj způsobuje aktivaci jiných značek, které mohou za určitých okolností registrovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud bylo zaznamenávání deaktivováno na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstane toto nastavení v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

4.4 Mapy Google
Jako uživatel našich webových stránek si můžete nechat na mapě zobrazit spolupracující prodejce ve svém okolí. K zobrazení mapy a tras používáme Mapy Google. Google Maps je služba společnosti Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podrobnosti o zpracování osobních údajů prostřednictvím služby Google Maps naleznete na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Chcete-li zobrazit spolupracující prodejce ve své oblasti, musíte nejprve zadat lokalitu. V takovém případě vycházíme při zpracování údajů ze souhlasu, který udělíte při zadávání adresy. V této souvislosti neukládáme vaši IP adresu. Chcete-li se dozvědět o zpracování údajů, které společnost Google provádí mimo naši sféru vlivu, klikněte na následující odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=cs


5. YouTube

Pokud lze videa umístěná na YouTube zobrazit na našich webových stránkách, budete o tom a o podmínkách používání YouTube informováni, když najedete kurzorem na náhledový obrázek videa.
Vezměte prosím na vědomí, že nám není znám obsah dat přenášených při přístupu k takovému videu ani jejich využití službou YouTube.

Prodejce: V případě, že se jedná o videoklip, je možné, že se jedná o videoklip: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

6. Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom zviditelnili naši skupinu společností a naše produkty. Základní reklamní účel je považován za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.
Zásuvné moduly nenavazují přímý kontakt vašeho prohlížeče se servery poskytovatelů. Kliknutím na zásuvný modul je uživatel přesměrován na webové stránky poskytovatele. Na zpracování osobních údajů na webových stránkách třetích stran nemáme žádný vliv.
Na našich webových stránkách jsou k dispozici následující pluginy sociálních médií:

Facebook a Instagram
Zásuvné moduly sociálních médií Facebook a Instagram od společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, Evropa (dále jen "Meta") se používají k umožnění personalizovanějšího uživatelskému zážitku.

Facebook
K tomuto účelu používáme tlačítko Facebook. Toto tlačítko poznáte podle známého písmene "f" na šedém nebo modrém pozadí.
Při přístupu na stránku na našich webových stránkách není navázáno žádné spojení se servery společnosti Meta. Když však kliknete na tlačítko "f", budete přesměrováni na stránku společnosti Meta na Facebooku.
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Meta přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné podvědomí o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Meta.
Zásady ochrany osobních údajů: https://privacycenter.instagram.com/policy/

Linked In
Prodejce: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing
Prodejce: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo
Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

7. Oxomi

OXOMI je služba společnosti scireum GmbH, Eisenbahnstr. 24, 73630 Remshalden. Zásady ochrany osobních údajů společnosti scireum pro OXOMI naleznete na adrese https://scireum.de/scireum/datenschutz/

K integraci mediálního obsahu (katalogy, obrázky článků, videa, dlouhé texty, dokumenty atd.) do našich webových stránek a k jeho prezentaci používáme OXOMI. Právním základem pro zpracování údajů je proto čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Z technických důvodů je při vyvolání tohoto obsahu společností scireum GmbH zaznamenána IP adresa. IP adresa je po 2 měsících automaticky vymazána a není používána pro jiné komerční účely než pro prezentaci našeho webového obsahu ani jinak zpracovávána.