Prohlášení o ochraně soukromých údajů

1. Upozornění

Toto prohlášení o ochraně soukromých údajů platí pro webové stránky „www.Klingspor.de“.
Hosting webových stránek je prostřednictvím Klingspor Management GmbH & Co KG.
Soukromá data jsou u firmy Klingspor získávána a používána výhradně v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou informace k Vaší identitě, jako například jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje se ukládají pouze tehdy, když nám je aktivně předáte.

2.    Použití údajů

2.1    Všeobecně
Klingspor používá Vámi předané osobní údaje pouze

(1)    k zodpovězení Vašich dotazů,
(2)    k zaslání informačních materiálů,
(3)    pro informaci o podniku skupiny Klingspor a jeho odbytových partnerech pro reklamní účely a pro výzkum trhu a názorů a
(4)    k provádění služeb, které jste si vyžádali.

Klingspor neukládá údaje déle, než je potřebné.

2.2    Získávání a ukládání dat

Při používání internetové prezentace se automaticky ukládají údaje, u kterých nelze vyloučit nepřímý vztah k Vaší osobě. Tato data jsou rovněž generována při přístupu na mnohé jiné webové stránky jiných nabízejících. K tomu patří například informace o použitém internetovém prohlížeči, o navštívených stránkách i době setrvání.

Pokud může být nepřímo vytvořen vztah k osobě, maže Klingspor tyto informace v krátké době. Jinak jsou údaje používány anonymně, pro zlepšování webové stránky pro uživatele popř. pro zaručení její bezpečnosti a stability. Pro návštěvu webové stránky Klingspor od Vás jinak Klingspor nepotřebuje žádné údaje, pokud nechcete využívat zvláštní služby firmy Klingspor.

Pokud chcete využívat určité personalizované služby, zeptá se Klingspor na Vaše jméno, eventuálně na uživatelské jméno a případně na další osobní informace. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda tyto údaje poskytnete. Bez těchto údajů však Klingspor v těchto případech nemůže dát požadovanou službu k dispozici.

V nabídce informací od firmy Klingspor mohou být použity JavaScript, cookies nebo JAVA aplety. Použití těchto funkcí může být vypnuto nastavením programu prohlížeče daným uživatelem.
Podle okolností doplní Klingspor Vámi uvedené údaje údaji z jiných zdrojů. Takovéto další údaje pomáhají firmě Klingspor pro posouzení a zlepšení své internetové nabídky i jejích služeb. Současně mohou být zjišťovány preference uživatelů a webové stránky a služby Klingspor tak přizpůsobeny Vašim speciálním potřebám.

Předávání anonymizovaných údajů (údajů, které Vám již nemohou být přiřazeny) partnerům a sponzorům je kdykoli možné bez předchozího oznámení.

Kdykoli se můžete podle platné legislativy dotázat, zda a jaké osobní údaje o Vás jsou u nás uloženy. Pak Vám pošleme příslušné sdělení.

3.    Místo zpracování údajů

Provoz a péči o internetový server a obsahy webových stránek Klingspor zajišťuje Klingspor Management GmbH & Co KG v Německu.

4.    Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu používání internetové stránky.

Prostřednictvím cookie vytvořené informace o Vašem používání této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Na této internetové stránce byla aktivována anonymizace IP, takže Google předem zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

V pověření firmy Klingspor bude Google tyto informace používat pro vyhodnocení Vašeho využívání naší internetové stránky, aby sestavoval zprávy o aktivitách internetové stránky pro firmu Klingspor jako provozovatele internetové stránky a aby jí poskytoval další služby spojené s využíváním internetové stránky a internetu. V rámci Google Analytics nebude IP adresa předaná z Vašeho prohlížeče slučována s jinými daty z Google. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; Google však upozorňuje na to, že v takovém případě případně nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu.

Dále tato stránka využívá analyzační zprávy Google k výkonu podle demografických charakteristik a zájmů, ukládají se demografické charakteristiky jako věk a pohlaví. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě a mohou být kdykoli deaktivovány nastavením zobrazení.

Nadto můžete zaznamenání prostřednictvím cookie vytvořených a k Vašemu používání této internetové stránky vztažených dat (vč. Vaší IP adresy) pro Google i zpracování těchto dat prostřednictvím Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu. Aktuální odkaz je: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en