Žluté - Naše firma

Historie

Od regionálního výrobce lepidel ke globálně působící rodinné firmě

Již od založení firmy v roce 1893 se zapisujeme do historie moderního broušení mnohými inovacemi. Vysokootáčkové řezací a brusné kotouče, vějířové brusné kotouče a lamelové brusné talíře jsou jen některými z brusných prostředků, které byly v rozhodující míře námi vyvinuty a dotaženy do sériové zralosti.

1893 Johannes Friedrich Klingspor zakládá svou rodinnou firmu.
1893 Grundlagde Johann Friedrich Klingspor sit familieforetagende.
1899 Vstup do vývoje a výroby brusných prostředků
1926 Klingspor vyrábí první vodovzdorný brusný papír v Evropě.
1926 Klingspor vyrábí první vodovzdorný brusný papír v Evropě.
1950 Vynalezen řezací kotouč Kronenflex®.
1950 Vynalezen řezací kotouč Kronenflex®.
1972 Následuje vývoj tehdy revolučního lamelového brusného talíře.
1978 Klingspor zakládá v USA svou první mimoevropskou dceřinou společnost.
Haigeru Náš základní závod v Haigeru, Německo, s více než 600 pracovníky.
1996 V Polsku vzniká první mezinárodní výrobní středisko.
2003 Z Klingspor GmbH se stává Klingspor AG.
2015
Otevírá se nový závod pro diamantové nástroje Klingspor. Otevírá se nový závod pro diamantové nástroje Klingspor.
Klingspor slaví jubileum 125 letKlingspor slaví jubileum 125 let
2018
2020
Kronflex

Zásady podnikání společnosti Klingspor

Klingspor je mezinárodně organizovaný, vysoce výkonný a inovativní rodinný podnik působící na trhu nástrojů pro povrchovou úpravu a tvarování broušením. Hlavními obory jeho obchodní činnosti jsou brusivo na podložce, řezné kotouče a brusné kotouče.

Naším nejvyšším cílem je spokojenost našich zákazníků, a proto se naše podnikatelská rozhodnutí řídí následujícími zásadami:

▶ konstantně vysoká výkonnost našich výrobků

S kvalitativně a cenově konkurenceschopnými výrobky značek "Klingspor" a "Kronenflex" usilujeme o pozici mezi předními dodavateli v důležitých průmyslových zemích.

Budujeme dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli a poskytovateli služeb, kteří jsou konkurenceschopní v kvalitě a ceně. Klademe na ně stejné nároky na kvalitu a ochranu životního prostředí jako sami na sebe.

▶ kvalifikované technické poradenství pro naše zákazníky pro optimalizaci jejich procesů broušení

Nabízíme poctivou, individuální a osobní péči o zákazníka, spolehlivé logistické zásobování a optimalizovanou cenu jako vyjádření ocenění těchto výkonů.

Klingspor 18282 edited

▶ maximální bezpečnost práce pro uživatele našich výrobků

Zavazujeme se k neustálému zlepšování našich procesů a výrobků. Naším cílem je „nulová chybovost“.

▶ procesně orientovaný systém managementu Klingspor, který zahrnuje oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

Zavázali jsme se k trvalé ochraně životního prostředí. Podporujeme šetrné nakládání se surovinovými zdroji a chceme zvyšovat efektivitu jejich využití trvalým zlepšováním.

V rámci možností našeho podniku činíme vše pro to, aby naše výrobky a procesy měly co nejmenší negativní vliv na uživatele a životní prostředí. Ve výrobních procesech a u každého výrobku průběžně snižujeme spotřebu energie a emise CO2.

Naše pracoviště splňují zákonné předpisy pro ergonomii, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Každý jednotlivý zaměstnanec je sám zodpovědný za kvalitu své práce.

Pořádek a čistota na všech pracovištích jsou předpokladem kvalitní a bezpečné práce.

▶ maximálně kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci pro dosažení našich cílů

Klingspor se prezentuje jako spolehlivý a atraktivní zaměstnavatel.

Klingspor podporuje požadavky na sociální odpovědnost mezinárodních podniků a tomu odpovídající hodnoty.

Vztah mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky je charakterizován důvěrou a vzájemným respektem. Každý zaměstnanec musí pocítit, že jeho práce je zapotřebí a že si vážíme kvality jeho práce.

Nadřízení mají funkci vzoru. Každý vedoucí pracovník odpovídá za výběr, školení a vedení vhodného personálu a za výkonnost, ochotu a připravenost svých zaměstnanců.

Postupné přenášení úkolů, kompetencí a odpovědnosti na zaměstnance umožňuje vedoucímu pracovníkovi pracovat na požadovaném rozvoji úseku, za který odpovídá, a přispívat tak k dalšímu růstu podniku.

Photo Klingspor Polish team

Pro naše společníky chceme zajišťovat nezávislost našeho podniku a docilovat jeho dalšího rozvoje nadprůměrným zúročením kapitálu.

Zákony a předpisy jsou přísně dodržovány na všech pracovištích Klingspor.

Společnosti koncernu Klingspor jsou nedílnou součástí mezinárodního svazku podniků. Rozhodující je společný výsledek

Zásady podnikání společnosti Klingspor platí pro všechny podniky koncernu  Klingspor po celém světě.

 

 

Školení, servis, prodej

Jako partner na Vaší straně

Školení

V našem školicím centru předáváme zákazníkům, uživatelům a pracovníkům nezprostředkované teoretické znalosti a praktické dovednosti pro optimální použití brusných prostředků. Zkušení praktici poskytují podněty k řešení konkrétních problémů a pomoc pro argumentaci při prodeji. Praktická školení se týkají nejrůznějších materiálů a provádějí se na stacionárních a ručně vedených strojích.

Navázat kontakt >

 

Servis

Service

Našim partnerům jsme vždy k dispozici, telefonicky, e-mailem nebo na místě. Naši pracovníci jsou výborně obeznámeni s naším výrobním programem a naleznou řešení pro všechny individuální případy použití.

 

Prodej

Vertrieb

Díky 36 výrobním a prodejním střediskům na celém světě můžeme flexibilně reagovat na potřeby regionálních trhů a zákazníků.

Navázat kontakt >

 

 

Místa Klingspor

Na celém světě v blízkosti

Amerika

 • Stoney Creek, Kanada
 • Hickory (NC), USA
 • Tijunana, Mexico
 • Lima, Peru
 • Curitiba, Brazílie
 • Santiago, Chile
 • Buenos Aires, Argentina

Afrika

 • Johannesburg,
  Jihoafrická republika

Evropa

 • Kolding, Dánsko
 • Worksop, Velká Británie
 • Sittard, Nizozemsko
 • Leuven, Belgie
 • Haiger, Německo
  (výrobní středisko)
 • Lvov, Ukrajina
  (výrobní středisko)
 • Bielsko-Biała, Polsko
  (výrobní středisko)
 • Brno, Česká republika
 • Droué sur Drouette, Francie
 • Vídeň, Rakousko
 • Basilej, Švýcarsko
 • Budapešť, Maďarsko
 • Brescia, Itálie
 • Bělehrad, Srbsko
 • Bukurešť, Rumunsko
 • Sofie, Bulharsko
 • Madrid, Španělsko

Asie

 • Qingdao, lidová republika 
  Čína
  (výrobní středisko)
 • Šanghaj, lidová republika
  Čína
 • Dubaj, Spojené Arabské
  Emiráty
 • Pune, Indie
 • Bangkok, Thajsko
 • Ho Či Minovo město, Vietnam
 • Singapur, Singapurská republika

Austrálie

 • Sydney, Austrálie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karte der Klingspor Standorte

Naše výrobní místa

Naše výrobní střediska přesvědčují vysoce moderním strojním parkem a výborně školeným personálem. Vysokou kvalitu nástrojů zajišťujeme důslednou kontrolou všech detailů výroby: od nákupu surovin přes výrobu výrobků až po dodání našim zákazníkům.

Logo Haiger, Německo

DQS ISO 9001 Qualitymanagement  DQS ISO 14001 Environmental Management  DQS ISO 5001 Energy Management  Logo AEO Zertifizierung

Firmu Klingspor založil v roce 1893 Fritz Klingspor v Siegenu jako továrnu na lepidla. V roce 1899 začala firma vyrábět brusné nástroje. Potom následovalo uvedení mnoha inovací na trh, jako voděodolného brusného papíru nebo vějířového kotouče. V roce 1955 se firma i s výrobou přestěhovala do Haigeru, vzdáleného 30 km od Siegenu. Tam se také nachází koncernové ústředí. Na tomto místě je dnes cca 500 pracovnic a pracovníků a plocha závodu činí 82 000 m². Ročně se vyrobí cca 10 000 000 m² brusných nástrojů na podložce, 180 000 vějířových kotoučů, 1 100 000 stopkových vějířových kotoučů a více než 40 000 000 kotoučů brusného papíru. Klingspor se v průběhu svého vývoje stal globálním hráčem a v současnosti má 36 stanovišť na celém světě.

Haiger Produktion

 

Logo Bielsko-Biała a Kozy, Polsko

DQS ISO 9001 Quality Management

Jako první mezinárodní výrobní středisko Klingspor bylo v roce 1995 založeno Klingspor Spolka Z.O.O. v malém městě Kozy. O dva roky později tam byla zahájena výroba. V roce 2005 přibylo další výrobní středisko v 10 km vzdáleném Bielsko-Biała . Tam se dodnes nachází také správa. V obou závodech dohromady pracuje téměř 900 pracovnic a pracovníků. Ročně se v našich polských závodech vyrobí 16 500 000 m² brusných nástrojů na podložce, 7 500 000 lamelových brusných talířů, 280 000 vějířových kotoučů, 84 000 000 řezacích kotoučů a 5 000 000 brusných kotoučů. V roce 2016 oslavilo stanoviště Kozy mimořádné jubileum: výrobu miliardtého řezacího kotouče.

BielskoBielsko-BiałaKozy Kozy

 

Logo Qingdao, Čína

CQC Certificate

Výrobní středisko Klingspor v čínském přístavním městě Qingdao bylo otevřeno v roce 2005. Dva roky po položení základního kamene nového závodu odstartovala výroba a první export výrobků. Na ploše závodu 24 000 m² pracuje přibližně 150 pracovnic a pracovníků. Ročně se v našem čínském závodě vyrobí cca. 20 000 000 řezných a brusných kotoučů.

Qingdao

 

Logo Velyki Mosty, Ukrajina

DQS ISO 9001 Quality Management

V roce 2008 založil Klingspor v ukrajinské obci Velyki Mosty výrobní středisko s 3 000 m² velkou výrobní plochou. O tři roky později začala výroba brusných nástrojů na podložce. V současnosti toto výrobní středisko zaměstnává cca. 200 pracovnic a pracovníků. Ročně se vyrobí mimo jiné 3 000 000 stopkových brusných tělísek a téměř 60 000 000 kotoučů na suchý zip. Od roku 2015 vyrábí závod s nejmodernějším strojním parkem také diamantové nástroje Klingspor.

Lviv

 

 

Klingspor v číslech

Jako celosvětově aktivní firma jsme zastoupeni na všech kontinentech. Zde několik čísel, která ozřejmují naši pozici jako jednoho z pěti největších světových výrobců brusných prostředků.

Přes
50
Tisíc
položek v sortimentu.
2.600
zaměstnaců se denně stará o spokojenost našich zákazníků.
25.000
metrů čtverečných
brusiva na podložce
5
Patříme mezi pět předních výrobců brusiva na světě.
1893
byla založena rodinná firma Klingspor.